Everybody’s jumpin’


12 oktober 2009 / Öppna i Spotify

Från albumet Time out av Dave Brubeck Quartet. Köp skivan på CDON.

Sex sekunder, mellan 1.01 och 1.07 i denna låt. Där har ni jazzhistoriens viktigaste ögonblick. Det må vara en överdrift, men visst är det väl ändå ett bra sätt att känna storhet, att kunna lägga ihop de små, men riktigt bra bitarna till en underbar helhet? Varje gång vi spelar den här låten hemma så börjar jag flaxa och ropa till min fru att spetsa öronen. Min fru brukar titta på mig som om jag vore idiot, för hur kan man så fullkomligt gå upp sig i sex sekunder av en låt?

Låt mig förklara. Hela skivan Time out är fenomenal. F-E-N-O-M-E-N-A-L. Men just i dessa sex sekunder så förstår man exakt hur fenomenal. Fyra musiker i perfekt balans, med perfekt känsla för varandras spel och särdrag. Storheten ligger i att det är just dessa sex sekunder. Inte mer. Detta parti är så perfekt att man lätt hade kunnat förstöra magin i det genom att förlänga det. Öka till 10 sekunder och ögonblicket av fullständig magi är borta.

Så mycket jazzhistoria, och här ryms det enda av förfluten tid, nutid och framtid som krävs för att locka fram det excentriska i mig. I sex sekunder.

Dagens jazz har valts av Jimmy Asklund

Jazzspisande litteraturkritiker. Bloggar på jimmyasklund.com och Telia iPhone Blog. Jimmy har publicerat 210 jazztips.

blog comments powered by Disqus