Ussak Oyun Havasi


22 oktober 2009 / Öppna i Spotify

Från albumet Taksim Trio av Taksim Trio. Köp skivan på CDON.

Epitetet världmusik är löjligt brett och saknar beskrivandets kraft. Dessa toner är mig väldigt bekanta, fast ändå inte. Om jag får lov att låna Ekelöfs ord: ”Jag är en främling i denna musik, men denna musik är ingen främling i mig.”

Dagens jazz har valts av Jimmy Asklund

Jazzspisande litteraturkritiker. Bloggar på jimmyasklund.com och Telia iPhone Blog. Jimmy har publicerat 210 jazztips.

blog comments powered by Disqus