Bernie’s tune


18 mars 2010 / Öppna i Spotify

Från albumet Puttin' on the ritz av Lynn Seaton trio. Köp skivan på CDON.

Dagens jazz har valts av Jimmy Asklund

Jazzspisande litteraturkritiker. Bloggar på jimmyasklund.com och Telia iPhone Blog. Jimmy har publicerat 210 jazztips.

blog comments powered by Disqus