C-2.1


6 september 2010 / Öppna i Spotify

Från albumet Samling: Le jazz non - a compilation of norwegian noise av Supersilent. Köp skivan på CDON.

Ibland inser jag att steget mellan mitt intresse för jazzen och mitt intresse för den elektroniska musiken inte är så stort som det vid en första anblick kanske kan verka. Båda musikgenrerna står, i viss mån, under ett större konstnärligt tryck, eller kanske snarare konstnärlig frihet, åtminstone så till vida att de bryter mot (populär)musikaliska normer som låtlängd, tonalitet och trallvänlighet (för att nämna några).

Extra fantastiskt blir det förstås när dessa genrer samexisterar och bildar en ny form av ljudbild som är svår att klassificera, åtminstone med enkla, och vanligen förekommande, epitet som jazz, electronica eller techno osv.

Kanske kommer vi, inom en snar framtid, i vår strävan efter att dela in musiken i fack, att få se skivor indelade i kategorierna tech-jazz, house-jazz, glitch-jazz osv.?

Dagens jazz har valts av Jimmy Asklund

Jazzspisande litteraturkritiker. Bloggar på jimmyasklund.com och Telia iPhone Blog. Jimmy har publicerat 210 jazztips.

blog comments powered by Disqus