Patterns for free-form


5 mars 2011 / Öppna i Spotify

Från albumet Idag av Lars-Erik Norrström trio. Köp skivan på CDON.

Dagens jazz har valts av Jimmy Asklund

Jazzspisande litteraturkritiker. Bloggar på jimmyasklund.com och Telia iPhone Blog. Jimmy har publicerat 210 jazztips.

blog comments powered by Disqus